Draagmoederschap

Draagmoederschap

Hoe zit het nu precies met het draagmoederschap?

Wilt u draagmoeder worden, laat u dan goed adviseren over de juridische consequenties en het hele traject. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van het contract of  kunnen het contract voor u checken. Verder kunnen wij u helpen om goede afspraken te maken en u voorlichten over waar u allemaal aan moet denken. 

Wat mag wel nu en wat mag nu niet m.b.t. draagmoederschap?

In Nederland is draagmoederschap onder omstandigheden mogelijk. Maar hoe zit dat nu precies? En wat zijn de juridische gevolgen voor een kind en zijn wensouder(s) als het is geboren uit een draagmoeder? Wat moet er juridisch geregeld allemaal geregeld worden?

Een draagmoeder is zwanger voor een ander. Dit kan een homostel zijn, maar ook een heterostel dat geen kinderen kan krijgen. Ook kan dit voor een alleenstaande van toepassing hebben. De personen die ouders willen worden noemen we wensouders.

Een draagmoeder draagt het kind na de geboorte over aan de wensouder(s). De wensouder(s) neemt of nemen na de geboorte de verzorging en opvoeding van het kind en het juridisch ouderschap op zich.

Niet commercieel draagmoederschap is toegestaan

In Nederland  is commercieel draagmoederschap verboden. Men mag alleen uit naastenliefde iemand helpen. Wel mag je de financiële onkosten vergoeden.

Zwangerschap draagmoeder

Er zijn twee manieren van waarop de draagmoeder zwanger kan worden: via haar eigen eicel of via de eicel van een andere vrouw. Bij de eerste optie – laag technologisch draagmoederschap – draagt de moeder een kindje dat is ontstaan uit haar eigen eicel. Meestal gaat dit via inseminatie met het zaad van de wensvader. Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt gebruik gemaakt van de eicel van een andere vrouw. De eicel wordt bevrucht met het sperma van de wensvader, via IVF. Het embryo dat hieruit ontstaat wordt geplaatst in de baarmoeder van de draagmoeder. In Nederland kunnen inmiddels op beide wijzen draagmoeders zwanger worden.

Juridische status kind draagmoeder

Wat is de juridische status van het kind dat uit de draagmoeder geboren wordt? Om juridische banden tussen het kind en de wensouder(s) te creëren moeten veel juridische stappen worden gezet. Dit is complex en kunnen wij voor u in een gesprek uiteenzetten. Het kind krijgt uiteindelijk een geboorteakte met daarop de wensouder(s) en de wensouder(s) krijgen het ouderlijk gezag. Het juridische proces kost veel tijd en in de tussentijd is de juridische situatie van het kind niet in overeenstemming met de feitelijke situatie. Laat u goed informeren over alle stappen.

Wet draagmoederschap
De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft een wettelijke regeling voorgesteld omtrent draagmoederschap, waarmee bewerkstelligd kan worden dat het kind vanaf zijn geboorte de wensouders als juridische ouders zal hebben. De wensouders en draagmoeder maken voor de conceptie met elkaar afspraken over het draagmoederschap. De afspraken die worden gemaakt leggen zij vast in een draagmoederschapsovereenkomst. Deze wordt vervolgens ook aan de rechtbank voorgelegd. De moet beoordelen of draagmoeder en wensouders zich voldoende realiseren wat de gevolgen zijn van het op deze manier een kind krijgen en of de afspraken voldoende zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Als de rechtbank de afspraken goedkeurt, wenden de wensouders zich met de beschikking tot de gemeente en kunnen de wensouders nadat het kind is geboren als ouders op de geboorteakte worden vermeld.

Inmiddels is een wetsvoorstel aangaande deelgezag en draagmoederschap in consulatie gegaan en volgen wij dit nauwlettend. Mocht u vragen hebben over het draagmoederschap, donorovereenkomsten of het vormgeven van meeroudergezinnen of roze ouderschap? Neem dan gerust contact op met ons kantoor 085-0161860.

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke Benadering

OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK

SPECIALISTISCHE KENNIS

Laat ons u helpen!

Hulp nodig, voel u vrij om contact op te nemen. We nemen binnen 24 uur contact op. Heeft u haast bel ons dan nu.

Bel : 085- 0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

 

Bent u op zoek naar een familierechtspecialist?

Laat ons u helpen. Neem contact op: 085-0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl
·  Ma – Vrij 09:00-17:00 uur. 

Onze familierechtspecialisten