+31 85 0161860
·
info@meestersvanhetzuiden.nl
·
Ma - do 09:00 uur-17:00 uur
Neem contact op

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij uw gezag over uw kind(eren) wordt beperkt. Als in uw gezin ernstige (opvoed)problemen voorkomen en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kan de kinderrechter uw kind onder toezicht stellen. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.

De Raad voor de Kinderbescherming of de officier van justitie kan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Als de Raad geen verzoek doet, kan een ouder of degene die niet de ouder is en de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, een verzoek doen. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij een gecertificeerde instelling, afgekort GI (voorheen bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) opdracht om de OTS uit te voeren. Deze wijst een gezinsvoogd aan.

De gezinsvoogd helpt u en uw kind de situatie waarin uw kind opgroeit te verbeteren. U bent samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school.

De kinderrechter bepaalt de duur van de OTS. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de OTS steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is.

Wenst u zich te verweren tegen de ondertoezichtstelling of anderszins uw mening kenbaar te maken bij de rechtbank? Dan kunnen wij u helpen. Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde berichten