+31 85 0161860
·
info@meestersvanhetzuiden.nl
·
Ma - do 09:00 uur-17:00 uur
Neem contact op

Meer dan ‘gewoon’ twee wettelijke ouders kunnen kinderen in Nederland voorlopig niet hebben. Zo blijkt uit het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil eerst onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn van een eventuele wetswijziging naar ‘meerouderschap’.

De Staatscommissie Herijking ouderschap adviseerde vorig jaar om vanwege de huidige moderne tijd het juridisch meerouderschap in te voeren. Dit betekent kort gezegd dat een kind meer dan twee wettelijke vertegenwoordigers (ouders) kan hebben. De commissie deed enkele voorstellen voor aanpassing van het juridische ouderschap zoals dat nu in de wet is vormgegeven. De nieuwe regering wil echter eerst uitzoeken wat een dergelijke verandering van het familierecht precies voor invloed kan hebben op ouders met verschillende nationaliteiten, immigranten, erflaters en erfgenamen. Met name CDA en ChristenUnie zijn geen voorstanders van het nieuwe juridische meerouderschap.

Vier wettelijke ouders

Daarmee stopt het kabinet het advies van de staatscommissie in de koelkast. In december 2016 adviseerde deze commissie dat het wettelijk mogelijk moet worden dat een kind meer dan twee ouders kan hebben, met een maximum van vier wettelijke ouders. De commissie stelde een wetswijziging voor, waarbij juridisch meerouderschap, meeroudergezag en een Nederlandse regeling voor draagmoederschap mogelijk zou worden.

Regenbooggezinnen

Lange tijd was het juridisch ouderschap helder in Nederland: genetisch ouderschap en juridisch ouderschap vielen eigenlijk altijd samen. Kinderen werden immers meestal geboren uit het huwelijk van een man en een vrouw: de juridische ouders van een kind. Vandaag de dag is dit enigszins achterhaald; er zijn veel meer verschillende gezinssituaties denkbaar; regenbooggezinnen (ouders van hetzelfde geslacht), eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen… De Staatscommissie wilde de belangen van kinderen -in welke gezinssituatie dan ook- waarborgen en kwam met dit voorstel aan de hedendaagse gezinssituaties tegemoet.

Los van het emotionele aspect, zou het meerouderschap een aantal praktische problemen moeten verhelpen. Zo is het voor niet-juridische ouders tot nu toe lastig om vrij te reizen met hun kind en kunnen zijn geen paspoort voor hem of haar aanvragen. Het voorstel is niet helemaal van de baan; de nieuwe regering heeft alleen aangegeven dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de concrete en praktische gevolgen, met name voor bepaalde groepen in onze samenleving.

Lees meer op verder online: Meerouderschap voorlopig niet mogelijk

Gerelateerde berichten