+31 85 0161860
·
info@meestersvanhetzuiden.nl
·
Ma - do 09:00 uur-17:00 uur
Neem contact op

Duurzame bedrijfsstructuur vast te leggen voor familieleden en hun relatie tot het familiebedrijf

Vanuit verschillende invalshoeken in de familieadviespraktijk groeit er langzaamaan een nieuw praktijkgebied: dat van ‘family governance’ oftwel goed bestuur in het familiebedrijf.

Family Governance speelt zich, in tegenstelling tot rechtsbijstand, niet noodzakelijkerwijs af in een juridisch kader. Wij doen dus niet het financiële werk wat een accountant doet, maar wij brengen uw familiebelangen en zakelijke belangen samen middels intervisie en meditatiemethode.

Naast de zakelijke kanten van een familiebedrijf, zijn ook de relaties met alle familieleden van belang om het bedrijf goed en weloverwogen te leiden. Verschillende leden van de familie kunnen een rol spelen in het bedrijf, of ervoor kiezen om dat juist niet te doen. Maar of zij wel of niet deelnemen zijn onderdeel van een familiesysteem waar het familiebedrijf een grote rol speelt.

Family governance gaat over het maken, vastleggen en handhaven van afspraken ten aanzien van de verhoudingen tussen de familieleden onderling en hun relatie tot het bedrijf. Het zorgt voor een juiste balans tussen familiebelangen en bedrijfsbelangen binnen een familiebedrijf middels mediation en/of structurele intervisie, dit kan bijvoorbeeld door het sluiten van een contract met het oog op de samenstelling van een familie en de besluitvorming en conflicthantering binnen een familie, maar ook door structurele intervisie op problemen aan de kaak te stellen.

Het familieproces bestaat dus uit meerdere onderdelen. Een voorbeeld van een onderdeel kan zijn, de procesbeschrijving van hoe een familiebedrijf wordt bestuurd, wanneer er meerdere familieleden actief zijn in het bedrijf of bij het bedrijf betrokken zijn. Het is voor een familiebedrijf belangrijk om een Family contract op te stellen wanneer er een generatiewissel binnen het bedrijf gaat plaatsvinden. Op deze manier worden problemen preventief en duurzaam opgelost.

Belangrijke instrumenten voor het bepalen van de family governance zijn het familieberaad waarin de familiestrategie wordt bepaald. Deze worden vastgelegd in een zgn. familiestatuut.

Advocatenkantoor Meesters van het Zuiden kan u en uw familie begeleiden bij het in kaart brengen van de family governance. Wij stellen duidelijke afspraken op, zodat iedereen in de familie weet wat zijn of haar rol is en wat de rechten en plichten zijn.

De rol van de familie in het bedrijf : Familiestrategie

Uw visie op het bedrijf is essentieel. Deze moet doorlinken in beleid en strategie. Wij helpen u daarmee en borgen dit in een familiestatuut.

Wat regelt een familiestatuut?

In het familiestatuut staat precies hoe de belangen, het eigendom, de rollen en het zeggenschap van verschillende leden van de familie is geregeld. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld wanneer mogen familieleden toetreden tot het bedrijf, in welke functie, wat is de rol van schoonfamilie, wanneer wordt eigendom overgedragen, hoe is de communicatie tussen de familie en het bedrijf geregeld, etc. Voornoemde zijn voorbeelden. U kunt zelf bepalen wat u nog meer geregeld wenst te hebben en alles wordt helder vastgelegd. Zo voorkomt u onenigheid en is alles goed geregeld voor de hele familie, nu en in de toekomst.

Wij faciliteren het houden van een familieberaad

Wij hebben een aantal familiebijeenkomsten nodig om een familiestrategie en -statuut te kunnen opstellen. Daar kunnen de verschillende familieleden hun mening delen om te komen tot een gedeelde visie en beleid.

Wij kunnen deze bijeenkomsten voor u faciliteren, zowel praktisch maar ook door als onpartijdig voorzitter op te treden. Wij hanteren daarvoor een gestructureerde intervisiemethode.

Family Governance in onze definitie:

1. Mediationovereenkomst
Een Family Governance traject vangt aan met een (mediation)overeenkomst, waarin onder andere wordt opgenomen welke familieleden zijn vertegenwoordigt in het proces en aan welke doelen er wordt gewerkt. Voorts wordt er afgesproken welke deskundigen er worden ingeschakeld en deze deskundigen tekenen een geheimhoudingsovereenkomst.

2. Familiebijeenkomsten
Er vinden familiebijeenkomsten plaats, gemiddeld tweemaal per maand, afhankelijk van de behoefte. In deze bijeenkomsten wordt informatie gedeeld om tot een strategiebepaling te komen. Verder wordt er naar een gemeenschappelijke visie en missie toegewerkt. Een en ander samen met een fiscalist en financieel planner, dan wel andere specialisten uit ons netwerk, in overleg met u te bepalen.

3. Schriftelijke doelstellingen
Er wordt afhankelijk van de doelstelling een overeenkomst of ander schriftelijk stuk vastgelegd, waarin de normen, waarden en motieven van de familie en de hoeksteenwaarden en voornemens van het familiebedrijf staan.

4. Implementatietraject
Tot slot dient alles te worden uitgevoerd. Dit wordt het implementatietraject genoemd, dat wij desgewenst ook mede met u kunnen verzorgen door bijvoorbeeld gestructureerde intervisie. Ook als u voorgaande stappen al doorlopen heeft met een andere adviseur kunnen wij u van dienst zijn bij de implementatie hiervan.

Onze service
Meer informatie nodig? Heeft u met uw familiebedrijf behoefte aan ondersteuning bij het besturen van de familie binnen het familiebedrijf, dan staan wij u graag bij. Neem contact op met ons en leg uw vragen en wensen aan ons voor.