Donorcontract met een bekende donor

Voor een donorcontract met een bekende donor hoef je geen kosten te maken bij een advocaat. Want een donorcontract dat je zelf opstelt op basis van een voorbeeld is net zo geldig. Alleen is dat wel zo verstandig? Wij vinden van niet gezien een aantal recente uitspraken.

Donorcontracten bekende donor … super belangrijk om juist wel zaken (op een correcte manier) vast te leggen!

Wij raden jullie zeer sterk aan om de afspraken die jullie maken vast te leggen in een donorcontract. Dit donorcontract is van belang om bijvoorbeeld de volgende zaken vast te leggen:​

  • Wie worden er de juridischouders van het kind;
  • Is het de bedoeling dat de donor en het kind contact met elkaar hebben? Zo ja, hoe gaat dit contact eruit te zien?
  • Staat de donor ervoor open om het kind te ontmoeten zodra het 16 jaar is? Of spreken jullie af dat de donor jaarlijks contact heeft?
  • Alle zaken die jullie van belang vinden bespreken we en worden in het donorcontract vastgelegd. Een standaard donorcontract bestaat daarom niet. Wij maken altijd een op maat gesneden contract.

Rechtelijke uitspraak: Donorcontract bekende donor

Uit de rechtspraak blijkt o.a. dat het opstellen op de juiste manier heel erg van belang is. Op 26 juni 2009 kwam er bijvoorbeeld een zaak bij de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2009:BH2250) waarin de biologische vader van een dochter stelde donor te zijn, en financieel niet wilde bijdragen aan de kosten van de opvoeding van het meisje. De moeder van het kind vorderde kinderalimentatie van de man bij de rechter. De man leverde bij de rechter wel een donorcontract, maar dit donorcontract werd door de rechter niet gezien als voldoende bewijs dat hij niet de verwekker van het meisje was, maar de donor. De man moest om die reden van de rechter kinderalimentatie betalen aan de moeder van het kind.

Wilt u meer informatie over het donorcontract? Neem dan gerust contact met ons op 085-0161860.

Related Posts