+31 85 0161860
·
info@meestersvanhetzuiden.nl
·
Ma - do 09:00 uur-17:00 uur
Neem contact op

Het krijgen van een kind met behulp van een spermadonor door een hetero koppel

Het krijgen van een kind met behulp van een spermadonor door een hetero koppel

Voor hetero koppels die een kind verwachten, zijn er verschillende juridische stappen om het ouderschap formeel vast te leggen, vooral als ze niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben. In deze blog bespreken we de mogelijkheden voor erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Automatisch juridisch ouderschap

Als hetero koppels getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn beide ouders automatisch juridisch ouder van het kind bij de geboorte. Dit betekent dat ze samen alle rechten en verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van hun kind.

Erkenning
Wanneer de wensvader niet automatisch juridisch ouder is, kan hij het kind erkennen. Erkenning kan plaatsvinden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of via een notariële akte. Hiervoor is toestemming nodig van de geboortemoeder en, afhankelijk van de leeftijd van het kind, ook van het kind zelf:

  • Toestemming van de geboortemoeder is nodig tot het kind 16 jaar is.
  • Toestemming van het kind is vereist vanaf 12 jaar.
  • Vanaf 16 jaar is alleen de toestemming van het kind nodig.

Als de geboortemoeder geen toestemming geeft, kan de wensvader vervangende toestemming aanvragen bij de rechter. Dit wordt verleend als de wensvader kan aantonen dat hij instemde met een handeling die tot de conceptie heeft geleid en als dit in het belang van het kind is.

Vanaf 1 januari 2023 hebben de geboortemoeder en de wensvader automatisch gezamenlijk gezag als de erkenning plaatsvindt. Gezamenlijk gezag houdt in dat beide ouders samen beslissingen nemen over belangrijke aspecten van het leven van het kind. Dit omvat zaken zoals onderwijs, medische behandelingen, verblijfplaats en andere belangrijke aspecten van het leven van het kind. Wanneer de erkenning plaats heeft gevonden vóór deze datum, is er geen automatisch gezamenlijk gezag. Vervolgens kan na de erkenning door de vader samen met de moeder gezamenlijk gezag aangevraagd worden bij de rechtbank.

Adoptie
Adoptie vindt plaats door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen samen of op verzoek van één persoon. Voor gezamenlijke adoptie moeten de adoptieouders minstens drie jaar samenwonen. Als de adoptieouder de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel van de geboortemoeder is, geldt dezelfde vereiste van drie jaar samenwonen.

Adoptie kan ook voor de geboorte van het kind worden aangevraagd, en de adoptie geldt dan vanaf de geboorte. Het is niet mogelijk om adoptie met terugwerkende kracht voor de geboorte te laten gelden.

Gerechtelijke vaststelling
In het geval dat de man van de geboortemoeder niet instemt met erkenning of adoptie kan zijn ouderschap gerechtelijk vastgesteld worden door de rechtbank. Dit is mogelijk als de wensvader als levensgezel van de geboortemoeder instemde met een handeling die tot de conceptie leidde. Het verzoek kan worden ingediend door de geboortemoeder, het kind (vanaf 16 jaar), of de wensvader zelf.

Gerechtelijke vaststelling biedt juridische zekerheid en creëert rechten en plichten, zoals onderhoudsverplichtingen en erfrecht. Dit proces is echter niet mogelijk als het kind al twee juridische ouders heeft.

Wilt u meer informatie over de spermadonorovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op 085-0161860

 

Gerelateerde berichten