Adoptie

Adoptie

Als gespecialiseerde familie- en jeugdrechtkantoor zijn wij ons door de jaren heen gaan toeleggen op met name contractueel familierecht. Alles rondom afstamming valt hier onder. Wij zijn het state of the art kantoor in Limburg op het gebied van afstamming. De reden dat wij ons gespecialiseerd hebben in deze tak van het familierecht is gelegen in het verbinden van mensen. In dit geval het compleet maken of een maken van een gezin. Wij begeleiden ook verder in alle andere van vormen van ouderschap. Wij verwijzen u daarvoor naar de andere expertises die onder het familierecht vallen.

 

Er zijn verschillende situaties waarin u kan besluiten om te adopteren.
Een kind kan in Nederland of uit het buitenland wordt geadopteerd. Maar ook adoptie door een stiefouder en na een draagmoederschapstraject komt voor. Wij kunnen jullie adviseren over de vormen van adoptie. Verder kunnen wij jou / jullie ook bij staan in een juridische procedure.

We kunnen u van dienst zijn bij de volgende procedures:

Nederlandse adoptieprocedure

Wij kennen een zeer zorgvuldige adoptieprocedure met strenge regels, waarin alle belangen van alle partijen verdisconteerd worden. Kort samengevat wordt deze procedure in drie fasen onderscheiden.

  1. Beginseltoestemming
  2. Bemiddelingsfase
  3. Afronding

In de laatste fase worden de formaliteiten geregeld als het kind in Nederland is aangekomen. Hierbij kunt u denken aan het aanmelden bij officiële instanties, zoals de gemeente.

Het juridische gevolg van de adoptie is dat u daarmee ook de juridisch ouder met gezag wordt van het kind. Het kind kan daarmee uw achternaam en uw Nederlandse nationaliteit verkrijgen (indien dat het geval is). Ook wordt het kind daarmee uw erfgenaam. De juridische banden met de geboorteouder(s) worden daarmee verbroken.

De Nederlandse rechter spreekt altijd de adoptie uit als er aan de voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden adoptie

1. De adoptant moet minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind

2. Het kind geen kleinkind is van de adoptant

3. Het kind is minstens een jaar verzorgd door de adoptant(en). Bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

Adoptie na een draagmoederschap

De wet en regelgeving op dit punt is nog zeer in ontwikkeling. De wensouders zijn nu nog vaak aangewezen op een adoptieprocedure, welke wordt gevoerd bij de Nederlandse rechter. Nadat de rechter de adoptie heeft uitgesproken, wordt de adoptieouder daarmee ook juridisch ouder met gezag van het kind. De juridische banden met de oorspronkelijke ouder (in dit geval de draagmoeder en eventueel haar echtgenoot) worden dan doorbroken.

De wet kent een verzorgingstermijn van tenminste 1 jaar. De rechtspraak laat echter zien dat de termijn in draagmoederschapszaken wordt losgelaten. Uiteraard volgens wij deze jurisprudentie op de voet.

 

Stiefouderadoptie

Een stiefouderadoptie wordt gedaan in situaties waarbij de andere ouder bijvoorbeeld niet meer in beeld is of is overleden. U moet dan ook aan een andere vereisten voldoen voordat dit mogelijk is. Uiteraard kunnen wij u hierover adviseren.

Het kan ook voorkomen dat u als stiefouder al gedurende een lange tijd voor een kind – samen met uw partner – zorgt. Indien u tenminste 3 jaar samenwoont met uw partner en gedurende tenminste 1 jaar voor het kind zorgt, kunt u de rechtbank vragen om uw stiefkind te mogen adopteren.

Na de adoptie bent u samen met uw partner de juridisch ouder (met gezag) van het kind.

 

Adoptie van pleegkind(eren)

Indien u langer dan tenminste 1 jaar voor een pleegkind zorgt en het is voor het kind niet meer mogelijk terug te keren naar zijn of haar oorspronkelijke ouders, kan het pleegkind mogelijk geadopteerd worden.  U moet bereid zijn om het kind tot meerderjarigheid op te voeden en te verzorgen. Met de adoptie wordt u juridisch ouder met gezag van het kind. Concreet betekent dit dat het pleegouderschap wordt omgezet naar ouderschap en bent u de juridisch ouder van het kind.

 

Buitenlandse adoptie in Nederland erkend

Een adoptie buiten Nederland is niet per definitief direct rechtsgeldig in Nederland. De automatische erkenning gaat vaak op voor landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag. Landen binnen dit samenwerkingsverband volgen allemaal dezelfde procedure bij adoptie en hebben afspraken gemaakt over wie wel en wie niet mag bemiddelen. Heeft de adoptie plaatsgevonden in een land dat niet aangesloten is bij het Haags Adoptieverdrag? In dat geval biedt het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (internationaal privaatrecht) mogelijkheden om tot een erkenning, dan wel omzetting van de interlandelijke adoptie over te gaan. 

Persoonlijke benadering

Oplossingsgerichte aanpak

SPECIALISTISCHE KENNIS

Laat ons u helpen!

Hulp nodig, voel u vrij om contact op te nemen. We nemen binnen 24 uur contact op. Heeft u haast bel ons dan nu.

Bel : 085- 0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

 

Bent u op zoek naar een familierechtadvocaat?

Laat ons u helpen! Neem contact op: 085-0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl
·  Ma – Vrij 09:00-17:00 uur. 

Onze Familierechtspecialisten