Wat betekent de nieuwe rekenwijze voor partneralimentatie voor mij?

Wanneer u gaat scheiden, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor partneralimentatie omdat u financieel niet goed meer kunt rondkomen. De ex-echtgenoot met de meeste draagkracht kan namelijk verplicht zijn om alimentatie te betalen aan de ex-echtgenoot die behoefte heeft aan een onderhoudsbijdrage en die niet in staat is om zelf in deze behoefte te voorzien. Sinds 1 januari 2023 wordt de draagkracht voor partneralimentatie anders berekend. Wat betekent dit voor u?

Alimentatie

Allereerst is het goed om te weten dat er twee soorten alimentatie bestaan: partneralimentatie en kinderalimentatie. Heeft u minderjarige kinderen, dan gaat de kinderalimentatie altijd voor op de partneralimentatie. Is het bedrag voor kinderalimentatie vastgesteld en is er nog financiële ruimte over aan de kant van de onderhoudsplichtige? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor partneralimentatie.

Nieuwe berekening partneralimentatie

Wanneer na uw scheiding moet worden berekend hoe hoog de partneralimentatie moet worden, speelt de financiële draagkracht van de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot (degene die alimentatie moet gaan betalen) een belangrijke rol. Bij de berekening van de draagkracht wordt naar verschillende lasten gekeken. Voorheen werd uitgegaan van de daadwerkelijke woonlasten van beide partijen. Sinds 1 januari 2023 worden de woonlasten anders berekend. Er wordt namelijk gerekend met een vast bedrag, het zogenaamde “woonbudget”. Dit budget, in juridische termen ook wel de “forfaitaire woonlast” genoemd, bedraagt 30% van het netto besteedbaar inkomen.

Waarom een nieuwe rekenmethode?

Bij het berekenen van de hoogte van kinderalimentatie wordt al langer gerekend met een forfaitaire woonlast (woonbudget) van 30%. De ervaring leert dat dit goed werkt; het is relatief eenvoudig en de uitkomst is voorspelbaar. Bij de draagkrachtberekening voor partneralimentatie werd voorheen uitgegaan van de werkelijke woonlasten. Dit kon tot gevolg hebben dat het percentage woonkosten veel hoger uitviel dan 30%, Dit kon aanleiding zijn voor discussies, conflicten of zelfs rechtszaken.  Daarom is dit nu gelijkgetrokken; zowel voor kinder- als voor partneralimentatie wordt uitgegaan van 30% woonlasten. Op deze manier worden de verschillen in de draagkrachtberekening van kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk beperkt.

Uitzondering

Soms is het zo dat degene die (partner-)alimentatie moet betalen er echt niet aan ontkomt om meer uit te geven dan het vastgestelde woonbudget. In dat geval kan de rechter daar onder omstandigheden rekening mee houden bij de draagkrachtberekening. Andersom geldt hetzelfde: stel dat de woonlasten van uw ex-echtgenoot lager uitvallen dan 30%, dan kunt u de rechter vragen om daar rekening mee te houden. Dat kan in principe alleen als u als ontvanger van partneralimentatie geld tekort komt en als uw ex-echtgenoot voor lange tijd woonlasten heeft die aanmerkelijk lager zijn dan het woonbudget; dus bijvoorbeeld niet wanneer hij of zij tijdelijk bij een vriend of vriendin inwoont tijdens de zoektocht naar een eigen woning.

De nieuwe rekenmethode wordt toegepast in zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

Wat betekent de nieuwe rekenwijze voor partneralimentatie voor mij? (verder-online.nl)

Related Posts