Vervangende toestemming vakantie

Regelmatig ontstaan er geschillen als een ouder met een minderjarig kind naar het buitenland op vakantie wil gaan. Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dienen zij hier beide schriftelijk toestemming voor te geven. Beide ouders dienen het toestemmingsformulier van de Rijksoverheid te ondertekenen waaruit de toestemming blijkt.

Helaas komt het regelmatig voor dat een ouder die belast is met het ouderlijk gezag de toestemming voor de vakantie naar het buitenland weigert. Er wordt dan geweigerd het toestemmingsformulier te tekenen. De ouder die met de kinderen op een buitenlandse vakantie wil gaan, maar hiervoor geen toestemming van de andere ouder krijgt, kan de rechtbank om vervangende toestemming vragen. Dit kan ook voor andere zaken zoals schoolkeuze, paspoort en medische behandeling.

De weigerachtige ouder moet goede redenen hebben om zijn toestemming te weigeren. Zijn deze redenen er niet, dan zal de rechtbank het verzoek toewijzen. Indien de vervangende toestemming wordt gegeven door de rechtbank, dan vervangt de uitspraak (beschikking) van de rechtbank de toestemming van de weigerende ouder. De toestemming van de betreffende ouder of een door beide ouders ondertekend toestemmingsformulier is in zo’n situatie niet meer nodig. De ouder die toestemming heeft gekregen kan dan dus gewoon met toestemming van de rechter met de kinderen op vakantie gaan.

Related Posts