Schriftelijke overeenkomst

Leg afspraken vast

De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is er in veel varianten, die allemaal beheerst worden door de wettelijke regelgeving van artikel 7:610 BW en volgende. Deze wettelijke regelgeving beoogt bescherming van de werknemer als zwakkere, afhankelijkere partij bij de overeenkomst. 

De hoofdkenmerken van de arbeidsovereenkomst komen in elk type terug: de werknemer verbindt zich om persoonlijk arbeid te verrichten, tegen loon, in dienst van de andere partij, te weten de werkgever (die dus gezag heeft over de werknemer);

De arbeidsovereenkomst wordt onderscheiden van de aannemingsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Deze laatste overeenkomst wordt veel gebruikt door ZZP’ers die beschikken over een verklaring arbeidsrecht, afgekort ‘VAR’.

Behalve het vaste contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) biedt de wet mogelijkheden om de volgende contractstypen te sluiten:

1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Deze loopt van rechtswege af op het moment dat de overeengekomen periode verstrijkt. De bepaalde tijd kan kalendermatig zijn bepaald, maar kan bijvoorbeeld ook worden bepaald door het herstel van de zieke collega die wordt vervangen of voltooiing van een project.

Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een aantal bijzondere regels. Deze regels hebben betrekking tot de proeftijd, de aanzegverplichting, het tussentijds opzeggen, de mogelijkheden om een concurrentiebeding op te nemen en de ketenregeling. 

2. Oproepcontracten

Dit zijn contracten waarbij partijen afspreken dat de werkgever de werknemer kan of moet oproepen als er werk voorhanden is. Het oproepcontract valt in 2 typen uiteen, te weten de arbeidsovereenkomst met een uitgestelde prestatieplicht en de voorovereenkomst. De voorovereenkomst kent een ruimere mate van vrijheid bij het aanbieden en accepteren van werk dan de eerste. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht schept een verplichting voor de werknemer om op een oproep te reageren. Hierdoor is dit type oproepcontract ook voor de werkgever minder vrijblijvend.

3.Uitzendovereenkomsten

De zogeheten flexibele schil van de werkgever kan ook bestaan uit werknemers die werken op basis van een uitzendovereenkomst. Dit is een arbeidsovereenkomst tussen uitlener en uitzendkracht waarbij de werkgever (het uitzendbureau) de werknemer ter beschikking stelt aan de derde, de inlener.  

4. Payrollovereenkomst

Naast de uitzendovereenkomst maken veel werkgevers voor hun flexibele schil gebruik van payrollbedrijven. Oorspronkelijk werd de term payroll gebruikt om aan te duiden dat de salarisadministratie van een werkgever was uitbesteed. Het payroll begrip duidt inmiddels op de overeenkomst waarbij de werknemer in dienst treedt van het payrollbedrijf om vervolgens, in beginsel langdurig, ter beschikking te worden gesteld aan een derde en onder diens leiding en toezicht werkzaam te zijn.

Minnelijke regeling boven procedure

Juridisch advies

Wij denken mee voor een oplossing

Laat ons u helpen!

Hulp nodig, voel u vrij om contact op te nemen. We nemen binnen 24 uur contact op. Heeft u haast bel ons dan nu.

Bel : 085- 0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

 

Are you looking for someone to help?

Laat ons u helpen. Neem contact op : 085-0161860

Contact@Attornasite.co
·  Mon – Fri 09:00-17:00

Onze advocaten en juristen