44% ex-partner betaalt niet mee aan kosten eigen kind

Den Haag – 2 september 2022 – Het aantal samengestelde gezinnen groeit. Tegelijkertijd gaat twee derde van de samengestelde gezinnen binnen vijf jaar weer uit elkaar. De vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) heeft in juli 2022 onderzoek laten doen onder 621 respondenten in een samengesteld gezin. Stuitend is dat 44% van de ex-partners niet bijdraagt aan de kosten van het kind en dat 62% van de kinderen niet betrokken wordt bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Duidelijk wordt dat afstand en afspraken over zorgtaken en financiën een belangrijke rol spelen in de slagingskans van het nieuwe gezin. De resultaten zijn aanleiding voor de vereniging om in hun model ouderschapsplan meer maatwerk te bieden door aandacht te geven aan nieuwe partners en in het bijzonder het vormen van een nieuw (samengesteld) gezin.

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Uit het onderzoek komt naar voren dat samengestelde gezinnen vaak een moeilijke start hebben (een kwart geeft aan dat het vormen hiervan een moeilijk proces is). Zelfs een op vijf gezinnen is na een aantal jaren nog steeds niet hecht of zelfs minder hecht geworden. Vermoedelijk speelt daarbij een rol dat er vooraf weinig wordt geregeld, terwijl er zowel op financieel, psychologisch als pedagogisch vlak vaak nog zoveel meer uitdagingen zijn dan bij de vorming van een eerste gezin.

Zo leven partners in samengestelde gezinnen beduidend vaker ongehuwd samen dan met hun ex-partner (65%) en heeft een derde van hen niet eens een samenlevingscontract. Dat is zorgelijk, omdat wij weten dat deze mensen meer problemen krijgen als zij uit elkaar gaan, omdat zij niets geregeld hebben. Dat willen we nu juist voorkomen, zeker bij deze gezinnen, omdat de kinderen al eerder een scheiding mee hebben gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor ons reden om stil te staan bij de vorming van samengestelde gezinnen.”

Kosten kind

Bij een derde van de samengestelde gezinnen worden de kosten van de kinderen volledig door de respondent en de nieuwe partner betaald. De nieuwe partner draagt, bij ‘oudere’ samengestelde gezinnen, vaker bij aan deze kosten en de financiële zaken worden vaker in onderling overleg geregeld. Stuitend is dat in bijna de helft van de gevallen (44%) de ex-partner niet mee betaalt aan de kosten van het eigen kind. 33% heeft in onderling overleg nieuwe financiële regelingen en zorgtaken geregeld. Bij 31% zijn de financiën met tussenkomst van een derde persoon (mediator, advocaat, rechter) vastgesteld. Naarmate de scheiding langer geleden (> 5 jaar) heeft plaatsgevonden, zijn financiële zaken beter geregeld.

Gezag en co-ouderschap

Co-ouderschap komt relatief weinig voor bij deze groep (1/4). In 29% van de gevallen wordt er niet met de ex-partner overlegd over zaken als bijvoorbeeld schoolkeuze en opvang. Leuftink: “Je vraagt je dan ook af of het co-ouderschap in de praktijk wel werkt. Dit hoge percentage valt mogelijk te verklaren door het feit dat in ruim een kwart van de gevallen geen sprake is van gezamenlijk gezag. Overigens neemt dat niet weg dat ook een ouder met eenhoofdig gezag volgens de wet gehouden is de andere ouder te informeren en consulteren als het gaat om het nemen van belangrijke beslissingen over het kind. Dat blijkt niet altijd mogelijk, omdat bij 17% van de ondervraagden de ex-partner volledig uit beeld is of is overleden. Zorgelijk is dat 2/3 van de kinderen niet betrokken wordt bij belangrijke beslissingen, terwijl ieder kind volgens het internationaal kinderrechtenverdrag het recht heeft zijn mening te geven over belangrijke beslissingen die hem of haar aangaan.”

Band met stiefkinderen

Voor bijna de helft (48%) van de respondenten heeft het even geduurd voordat het samengestelde gezin hechtheid kreeg. 35% geeft aan dat het tussen 6 maanden en een jaar heeft geduurd. Bij een op de vijf is het gezin nog (steeds) niet hecht of juist minder hecht geworden. De helft van de respondenten heeft een ‘plezierige’ relatie met hun stiefkind(eren). Bij acht op de tien respondenten kunnen de kinderen goed met elkaar overweg. In een samengesteld gezin dat al langer dan vijf jaar samen is, is de relatie met stiefkinderen ongemakkelijker, maar zien de kinderen elkaar wel eerder als broer of zus.

Lees meer op de site van verder online: 44% ex-partner betaalt niet mee aan kosten eigen kind

Related Posts

Generated by Feedzy