Relatiebemiddeling (EFT)

Verbindingen herstellen of verstrekken

Relatiebemiddeling voor duurzame oplossingen

In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor die de relatie onder druk kunnen zetten. Zijn dit redenen om te scheiden? In onze optiek lang niet altijd. Voordat u een drastische beslissing neemt is het verstandig om na te gaan of een scheiding echt de oplossing is. Ook een proefscheiding kan soms een oplossing zijn voordat u een definitieve beslissing neemt. Vaak ziet u door alle emoties de oplossing niet meer. Relatiebemiddeling door een neutrale partij kan dan uitkomst bieden. Als relatiemediator / familiedeskundige brengen wij uw gezamenlijke verleden, uw relationele problemen en uw toekomstverwachtingen in kaart. Een effectieve manier om dit te doen is EFT (Emotionally Focused Therapy). Dat is een vorm van relatietherapie, bedoeld om verbindingen te herstellen of te versterken.

Emotionally Focusesd Therapy (EFT) is ontwikkeld in Canada door Sue Johnson. Deze goed onderzochte vorm van relatietherapie helpt stellen om de onderlinge verbinding te herstellen en te verdiepen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wij niet alleen als kinderen, maar ook als volwassen personen hechtingsbehoefte hebben binnen de relaties die er voor ons toe doen. Dit betreffen behoeften zoals gezien worden door de ander, er toe doen, er mogen zijn. De wijze waarop een stel invulling geeft aan hun hechtingsbehoeften vormt de basis van hun relatie. Uit onderzoek weten we dat wanneer mensen een goede emotionele verbinding ervaren met belangrijke andere mensen, zij langer leven en herstel van lichamelijke en psychische klachten sneller verloopt. De emoties en hechting vormen zowel de basis als een middel bij EFT. Het EFT-model kan in alle fasen van de relatie een positieve bijdrage leveren en is dus preventief inzetbaar. Vervolgens gaan we op zoek naar oplossingen. Soms is bij elkaar blijven geen oplossing meer en is een scheiding onvermijdelijk, maar ook dan dient uw situatie goed in kaart te worden gebracht. Uiteraard helpen wij u daar mee.

Waarom begrijpen we elkaar niet meer?
Als mediator, familiedeskundigen en EFT-therapeuten zijn wij opgeleid in het bespreekbaar maken van meningsverschillen en in het herstellen van communicatie. Dit kan overigens ook zo zijn als ouders al gescheiden zijn, maar zij de transformatie van ex-partners naar collega ouders niet goed doorlopen hebben. Zie hiervoor ook samen anders verder. Tijdens relatiebemiddeling (Emotional Focus Mediation) bieden wij geen kant-en-klare oplossingen, maar proberen wij de communicatie tussen u beiden te herstellen. Hierdoor ontstaan er openingen zodat er weer ruimte is voor verbinding en wederzijds begrip.

Is relatiebemiddeling (EFT) iets voor ons?

1. Kennismaking

In een kennismaking kijken we vooral over een een klik is om samen te werken en geven wij algemene informatie.

2. Situatie Evalueren

Relatiebemiddeling is niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, maar kan ook helpen om een relatie te verdiepen en kan de-escalerend werken. Aanhoudende ruzie kan uiteindelijk ook een reden zijn om te scheiden, maar ook dan is respect en begrip noodzakelijk om goede afspraken te maken. Dit kan na echtscheiding dus worden toegepast om de ouder relatie tussen gescheiden partners te herstellen.

In een kennismaking kijken we waar jullie tegen aanlopen en welke interventie dient te worden ingezet.

3. Plan van aanpak maken

Als we alle wensen hebben geïnventariseerd maken we een plan van aanpak 

4. EFT bijeenkomsten

Afhankelijk van de situatie plannen we bijeenkomsten.

Geheimhouding

Alles wat wij bespreken is vertrouwelijk

Heldere doelen

Afspraken worden gemaakt en vastgelegd

Toekomstgericht

Wij helpen jullie bij het vinden van oplossingen

Laat ons u helpen!

Hulp nodig, voel u vrij om contact op te nemen. We nemen binnen 24 uur contact op. Heeft u haast bel ons dan nu.

Bel : 085- 0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

 

Bent u op zoek naar advies ?

Laat ons u helpen. Bel ons : 085-0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl
·  Ma – Vrij09:00-17:00 uur.

Onze mediators