Rechtsbijstandverzekering en toch een eigen advocaat kiezen?

Op grond van Europese regelgeving heeft elke rechtsbijstand verzekerde recht op een vrije advocaatkeuze als zijn of haar belangen bij de rechter of het UWV verdedigd moeten worden. Er moet wel sprake zijn van een procedure of de aanloop naar een procedure.

Als u dus verzekerd bent bij bijvoorbeeld DAS Rechtsbijstand, ARAG, SRK, Klaverblad of bij een andere rechtsbijstandverzekeraar, neem dan gerust eens contact met ons op. De kans is groot dat wij u dan toch kunnen bijstaan.

Niet tevreden over de juridische ondersteuning van uw rechtsbijstandverzekeraar?

Mogelijk is er in uw situatie (nog) geen sprake van een gerechtelijke procedure, maar bent u toch niet tevreden  over de verzekeraar en de manier waarop u wordt geholpen. In dat geval kunt u mogelijk een beroep doen op de geschillenregeling van uw rechtsbijstandpolis.

Deze geschillenregeling geeft u in de regel het recht om op kosten van de verzekeraar een second opinion aan te vragen bij een arbeidsrechtadvocaat. Van Wij worden veelvuldig ingeschakeld door verzekerden van rechtsbijstand polissen om het advies of de strategie van de rechtsbijstandsverzekeraar te bekijken. Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op: 085-0161860

Related Posts