Opzegverboden

Opzegverboden

Een werkgever is niet in alle gevallen in de gelegenheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het is in beginsel niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst op te zeggen in o.a. de volgende gevallen:

  • In het geval van ziekte van de werknemer (zie voor ziekte ook de subcategorie) 
  • Gedurende de zwangerschap/het bevallingsverlof van de werkneemster (zie voor zwangerschap ook de subcategorie);
  • Gedurende de tijd dat de werknemer verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, omdat de werknemer als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst;
  • De werknemer is lid van de ondernemingsraad of een onderhandelingsgroep.

Bent u van mening dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen wegens een opzegverbod? Of wenst u als werkgever te vernemen of er sprake is van een opzegverbod alvorens u de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen/te ontbinden? Neem dan contact met ons op.

MINNELIJKE REGELING VOORKEUR BOVEN PROCEDURE

JURIDISCH ADVIES

SAMEN MET U ZORGEN WE VOOR OPLOSSING

Laat ons u helpen!

Hulp nodig, voel u vrij om contact op te nemen. We nemen binnen 24 uur contact op. Heeft u haast bel ons dan nu.

Bel : 085- 0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

 

Heeft u een arbeidsrechtspecialist nodig?

Laat ons u helpen. Neem contact op : 085-0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl
·  Mon – Fri 09:00-17:00 uur

Onze advocaten en juristen