KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND

Sinds 1 januari 2023 hebben ouders in procedures waarbij de overheid het gezag over hun kinderen wil beëindigen, toegang tot kosteloze rechtsbijstand in het kader van een pilot. Vanaf 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid naar kosteloze rechtsbijstand bij een eerste (spoed)uithuisplaatsing. Dit betekent dat ouders die te maken krijgen met een uithuisplaatsing kosteloze rechtsbijstand kunnen krijgen van een Meesters van het Zuiden.

De uitbreiding van de pilot heeft betrekking op eerste (spoed)uithuisplaatsingen. Dus als er niet eerder een uithuisplaatsing is geweest.

Andere procedures met betrekking tot uithuisplaatsing, zoals verlenging van de uithuisplaatsing of hoger beroep tegen een uithuisplaatsing, vallen niet onder de kosteloze rechtsbijstand. Voor deze procedures kunnen ouders echter nog steeds een subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen, ook wel toevoeging genoemd. Daarbij wordt uw inkomen en vermogen worden getoetst en mogelijk een eigen bijdrage wordt opgelegd

Meesters van het Zuiden kan u helpen

Neem contact met één van onze  jeugdrechtadvocaten van Meesters van het Zuiden op. Wij kunnen bekijken welke hulp u nodig heeft en wat wij voor u kunnen betekenen. Wij zijn te bereiken op 085-0161860. Ook kunt u ons mailen op secretariaat@meestersvanhetzuiden.nl

Related Posts