Het belang van een donorcontract tussen lesbisch stel

In dit artikel kijken we naar een lesbisch stel. Uiteraard kan er ook een donorcontract worden gemaakt tussen moeder en een zaaddonor die niet lesbisch is en we kunnen u ook nader informeren over o.a. draagmoederschapsconstructies.

Een lesbisch stel die samen een kind willen kunnen kiezen voor een bekende donor. In dat geval is het raadzaam om een donorcontract op te stellen. In zo’n overeenkomst worden allerlei afspraken vastgelegd.  Deze afspraken zijn later van grote invloed zijn op het leven van de moeders, het kind én de donor.

Donorschap

Voor vrouwen met een kinderwens die samenleven met een vrouw zijn er verschillende opties. Eén van de mogelijkheden is donorschap. Tevens kunnen wij u over de andere mogelijkheden adviseren, neem daarvoor contact op.

In het geval van donorschap wordt de wensmoeder zwanger met behulp van een zaadcel van een donor. Er zijn verschillende soorten donoren te onderscheiden, welke hieronder uiteen worden gezet.

1.     Donor die niet bekend zou worden

Een donor die niet bekend wordt bij het kind en de ouder. Een kind heeft tegenwoordig het recht om zijn identiteit en afstammingsinformatie te kennen, waardoor deze vorm van donorschap niet meer mogelijk is in Nederland.

2.     Donor via kliniek

Een donor die zijn sperma heeft gedoneerd bij een kliniek. Uw kind heeft vanaf 12 jaar de mogelijkheid om gegevens over de donor op te vragen. Dit betreffen basis gegevens. Tot die tijd kunnen ouders bepaalde gegevens opvragen. Vanaf 16 jaar kan uw kind de persoonsgegevens van de donor krijgen. Alleen uw kind en dus niet de donor heeft deze mogelijkheid.

3.     Donor via bekende donor

De derde soort is een bekende donor, oftewel een donor die niet geregistreerd is bij een kliniek. Bekende donoren zijn er in verschillende variaties. Iemand uit eigen kennissen- of vriendenkring als donor. Terwijl anderen een man vragen die zij niet of minder goed kennen, bijvoorbeeld die ze online hebben gevonden.

Donorovereenkomst

Het kiezen voor een donor kan juridische vragen oproepen. U heeft als wensouders bij een bekende donor veel mogelijkheden. Zo kunt u afspraken maken over verschillende onderwerpen, zoals het juridisch ouderschap, de betrokkenheid van de donor in het leven van het kind, de omgang van de donor met het kind en een onderhoudsplicht.  Het is van belang om vooraf goede afspraken te maken met de donor.

In een donorovereenkomst worden de afspraken van de bekende donor en de wensouders vastgelegd. De gemaakte afspraken zullen mede bepalen hoe het leven van uw kind eruit gaat zien. U, uw kind en de donor dienen zich aan de gehouden afspraken te houden.

De donorovereenkomst als basis

Bij eventuele toekomstige juridische conflicten toont de donorovereenkomst niet alleen de gemaakte afspraken aan, maar ook de intenties van de partijen. Een advocaat kan u goed informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden én de afdwingbaarheid van de voorgestelde afspraken. Het is daarom van groot belang de afspraken te laten vaststellen bij een familierechtadvocaat.

Een donorovereenkomst is niet alleen van belang voor de wensouders, maar ook voor de donor. Een donor kan bijvoorbeeld als juridisch ouder worden aangewezen, waardoor hij kinderalimentatie moet betalen. Wilt u dit voorkomen, dan moet u vastleggen in de donorovereenkomst dat de donor alleen zijn zaad doneert en dus niet aan te merken is als verwekker in juridische zin.

Juridisch ouderschap

Op basis van de huidige wetgeving kan een kind slechts twee juridische ouders hebben. De vrouw die het kind baart, is automatisch één van de juridische ouders. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en kiest voor een bekende donor, wordt u niet automatisch ook de juridische ouder van uw kind. Zowel de vrouwelijke partner als de donor hebben de mogelijkheid om de andere juridische ouder van het kind te zijn.

Juridisch ouderschap van de meemoeder is mogelijk, via erkenning of adoptie van het kind. Hieronder treft u daarover meer informatie aan.

Erkennen

Is het moederschap niet automatisch ontstaan? Dan kunt u juridisch ouder worden van uw kind door erkenning. De erkenning kan zowel vóór als na de geboorte van het kind plaatsvinden. Erkenning na de geboorte heeft geen terugwerkende kracht. Het is daarom verstandig om de ongeboren vrucht te erkennen, zodat het kind bij de geboorte direct twee moeders heeft. Als u uw kind heeft erkend tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan oefent u wel automatisch het gezag over uw kind uit.

Ook de bekende donor kan het kind erkennen. Hij wordt daardoor de juridische vader van het kind. De meemoeder heeft dan niet meer de mogelijkheid om de juridische moeder van uw kind te worden. Ook verliest de meemoeder bepaalde rechten. De gemaakte keuze kan dan ook niet zonder een uitspraak van de rechter gewijzigd worden. Het is daarom van belang om u hierover goed te laten informeren voordat u besluit het kind door de bekende donor te laten erkennen.

Bent u van plan om een regenbooggezin te stichten en wilt u dit op juridisch en praktisch vlak goed regelen? Wij hebben veel ervaring met regenboogzaken en begeleiden uw graag op dit gebied.

Related Posts