Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Per 1 januari 2023 ontstaat er ook bij ouders zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap van rechtswege gezamenlijk ouderlijk gezag als de minderjarige wordt erkend. Let op: dit geldt alleen voor minderjarigen die worden erkend op of na 1 januari 2023. Voor alle erkenningen voor 1 januari 2023 geldt dat nog wel apart een verzoek tot aantekening van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezagsregister moet worden ingediend.

https://lnkd.in/eEsdMDQf.

Related Posts