Gezag & voogdij

Gezag en omgang

Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders of met degene met wie hij een nauwe persoonlijke betrekking heeft, tenzij de omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de minderjarige.

Gezag

Een moeder heeft van rechtswege het gezag, een vader niet. Indien de moeder geen toestemming geeft, kan deze toestemming worden verzocht aan de rechtbank.

Ook kunnen er zich geschillen voordoen in de uitoefening van het gezag. Denk aan verhuiskwesties, paspoort, vakanties of de inschrijving op een school. Ook hier kunnen wij vervangende toestemming bij de rechter voor aanvragen.

Gezagsbeëindiging

Help: mijn ouderlijk gezag wordt beëindigd, wat nu?

Mijn kinderen staan al geruime tijd onder toezicht en wonen niet meer thuis. De Raad voor de Kinderbescherming is van mening dat ik niet meer in staat ben om voor mijn kinderen te zorgen. Zij wonen volgens hen al te lang niet meer bij mij en staan al te lang onder toezicht, zodat niet meer gesproken kan worden van een perspectief biedende plek bij mij thuis. Ik vind dit heel erg en ben van mening dat ik met de juiste hulp wel voor mijn kinderen kan zorgen. De Raad heeft reeds een verzoek tot beëindiging van het gezag ingediend. Wat moet ik doen? 

In het uiterste geval – indien de ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing niet wil baten – kan de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie een verzoek indienen bij de kinderrechter tot beëindiging van het gezag. Aan een gezagsbeëindiging gaat dus meestal een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing vooraf, maar dit hoeft niet. Het is allereerst van belang om na te gaan of u met het gezag belast bent. Let op!: zijn uw kinderen buiten huwelijk/geregistreerd partnerschap geboren en hebt u uw kind erkend, dan is het van belang dat u eveneens het gezag hebt aangevraagd ten tijde van geboorte.

Als u een dergelijk verzoek van de Raad of het Openbaar Ministerie hebt ontvangen, wordt u binnenkort opgeroepen om voor de kinderrechter te verschijnen. De kinderrechter beslist of een gezagbeëindigende maatregel al dan niet wenselijk is. Tegen het verzoek kunt u verweer voeren bij de kinderrechter. Hiervoor hebt u een advocaat nodig.

Let op!: de gezagbeëindiging behoeft niet definitief te zijn. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u na een geruime tijd om herstel van het gezag verzoekt. Lees hierover meer bij: herstel gezag

Herstel gezag

Help: de kinderrechter heeft het gezag ten aanzien van mijn minderjarige kind(eren) beëindigd. Het gaat nu veel beter met mij en ik wil graag weer met het gezag over mijn kind(eren) worden belast. Wat moet ik doen?

Het gezag over mijn kinderen is jaren geleden beëindigd. Mijn kinderen wonen sinds de gezagsbeëindiging in een pleeggezin. De Raad was destijds van mening dat ik niet in staat was om voor mijn kinderen te zorgen, mede vanwege eigen problematiek. Mijn problematiek is nu verholpen. Ik heb een stabiele woonsituatie, relatie en een vaste baan. Ik ben van mening dat ik weer volledig voor mijn kinderen kan zorgen. Mijn kinderen willen graag weer bij mij wonen. Wat kan ik doen?

Indien de rechter een gezagbeëindigende maatregel uitspreekt, betekent dit niet dat het gezag definitief is beëindigd (lees hierover meer bij: gezagsbeëindiging. Indien de omstandigheden nadien zodanig wijzigen dat de ouder(s) weer in staat is/zijn om duurzaam de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige(n) te dragen, dan kan de kinderrechter beslissen dat het gezag van de ouder(s) wordt hersteld. Om ervoor te zorgen dat de kinderrechter een dergelijke beslissing kan nemen, kan/kunnen de ouder(s) of de Raad van de Kinderbescherming een verzoek tot herstel van het gezag bij de rechtbank indienen. Om een dergelijk verzoek in te kunnen dienen heeft u een advocaat nodig. U kunt hiervoor terecht bij een van onze jeugdrecht advocaten.

Als er geschillen zijn over de uitvoering van het gezag, het al dan niet verkrijgen van gezag / herstellen gezag of vragen met betrekking tot de omgang neem dan gerust contact op.

 

WIJ KOMEN OP VOOR UW BELANGEN

JURIDISCHE TOETSING VERZOEKEN

WE ZOEKEN NAAR MOGELIJKHEDEN

Laat ons u helpen!

Hulp nodig, voel u vrij om contact op te nemen. We nemen binnen 24 uur contact op. Heeft u haast bel ons dan nu.

Bel : 085- 0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

 

Bent u op zoek naar een jeugdrechtspecialist?

Laat ons u helpen. Neem contact op: 085-0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl
·  Ma- Vrij 09:00-17:00 uur.

Onze jeugdrechtspecialisten