Formulieren UWV voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast!!!

UWV heeft de formulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aangepast.

De wijzigingen beperken in een aantal gevallen de mogelijkheid om met werknemers te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.  Onderstaand gaan wij nader op de wijzigingen in.

Wijzigingen formulieren

Gebruikelijk is om als werkgever bij een ziekmelding formulier A in te dienen bij het UWV en daarbij ook uitstel te vragen voor een onderhandeling over een vaststellingsovereenkomst. Als een werknemer zich dan ziek meldt treft dit geen doel.  Het opzegverbod bij ziekte geldt op dat moment niet, omdat de ontslagprocedure al is aangevangen. Met het aanpassen van de formulieren is deze werkwijze veelal niet meer mogelijk.

Voorheen was in formulier C de vraag opgenomen of werkgever had voldaan aan de verplichtingen voor een collectief ontslag en de medezeggenschap.  Indien je voor meer dan 20 medewerkers dit ontslag aanvraagt dien je dit immers aan te geven. In dat geval gelden aanvullende regels voor de werkgever. Onder meer dient dan in veel gevallen de medezeggenschap te worden betrokken bij het bedrijfseconomisch ontslag. Nu het formulier gewijzigd is komen deze vragen al aanbod bij formulier A. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, zal dit veelal een grond zijn voor afwijzing van de ontslagaanvraag.

Geen automatisch uitstel voor onderhandeling

Er wordt door de wijziging van het formulier ook niet meer automatisch uitstel verleend om te onderhandelen met werknemers. Er wordt gekeken of er twee maanden voor het ontslag al is onderhandeld over de afvloeiingsregeling.

Tevens wordt geen uitstel verleend wanneer de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap niet zijn gevolgd. Kortom een behoorlijke verzwaring ten aanzien van de huidige regels.

Wij verwachten:

  • Meer ziekmeldingen;
  • meer gecompliceerde ontslagtrajecten.

Hebt u vragen over een bedrijfseconomisch ontslag? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem dan gerust contact met ons op: 085-0161860 of info@meestersvanhetzuiden.nl 

Related Posts