Donorovereenkomst

Als u als wensouder(s) besluit om een kind te krijgen door middel van spermadonatie komt daar van alles bij kijken. Het is verstandig om daar van tevoren goed over na te denken en een weloverwogen beslissing te nemen.

Er zijn verschillende soorten donoren. In Nederland duiden we die aan als A-donoren, B-donoren en C-donoren. De A-donor is een volledige anonieme donor. Sinds 2004 is dit in Nederland niet meer mogelijk.

A-donor is dus nu een donor die voor 2004 heeft gedoneerd of een buitenlandse donor. De B-donor is een donor uit een fertiliteitskliniek (vruchtbaarheidskliniek). Op deze donor is de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van toepassing.

Een B-donor is niet volledig anoniem omdat de wet voorschrijft dat er persoonsgegevens van de donor bewaard moeten worden zodat het kind daar later inzage in kan krijgen. De C-donor is een bekende donor. Vaak uit de vrienden- of kenniskring van de wensouder(s). De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting is niet van toepassing op deze donor.

Afspraken tussen een C-donor en de wensouder of wensouders worden vaak vastgelegd in een donorovereenkomst. Een donorovereenkomst is altijd maatwerk. Deze overeenkomst bevat afspraken tussen de donor en de wensouder of wensouders. Het is aan te raden om de overeenkomst op te stellen voordat de inseminatie heeft plaatsgevonden. Iedere overeenkomst is maatwerk, een standaard model niet aan te bevelen. Wel is het zo dat iedere overeenkomst bepaalde onderwerpen bevat. Wie wordt juridisch ouder van het kind? En hoe wordt er aangekeken tegen het ouderschap en het contact tussen de donor en het kind. Zal er omgang zijn tussen de donor en het kind en zo ja hoe vaak zal dit contact plaatsvinden? Wie krijgt het gezag over het kind?

In de meeste donorovereenkomsten staan ook afspraken over de inseminatie en de verdeling van de kosten die daarmee samenhangen. Heeft de donor al vaker gedoneerd of is hij dit van plan? Wil de donor ook doneren voor eventuele broertjes of zusjes? Wie draagt de (reis)kosten voor de inseminaties. Maken jullie hiervoor gebruik van een kliniek of doen jullie dit zelf?

De bedoeling van een donorovereenkomst is om duidelijkheid te krijgen over de intenties van de betrokkenen en om hun identiteit vast te stellen.  Dit is in het belang van alle betrokkene, dus zowel de wensouders als de donor. De donorovereenkomst is een familierechtelijke overeenkomst en de afspraken moeten dus nageleefd worden. De donorovereenkomst kan eventueel ook als bewijs dienen als er geschillen ontstaan, het is daarom goed om de afspraken vast te leggen dit voorkomt gezeur in de toekomst.

Wilt u meer weten of de donorovereenkomst of alle andere vormen van (regenboog) ouderschap. Neem dan contact met ons op 085-0161860 of info@meestersvanhetzuiden.nl.  Wij zijn gespecialiseerd in alle vormen van ouderschap en staan u graag.

Related Posts