Concurrentie en beperkende bedingen

Concurrentie en beperkende bedingen

Een concurrentiebeding dient ter bescherming van de belangen van de werkgever, zoals het veilig stellen van de knowhow van de werknemers en de klanten. Het beding strekt er doorgaans toe de werknemer te verbieden na het einde van zijn dienstverband soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen als hij voor de werkgever deed of commerciële contacten met diens relaties te hebben. Veelal wordt een bepaald gebied afgesproken waarbinnen deze verboden gelden en wordt een bepaalde tijdsduur genoemd.

 

Een dergelijk beding beperkt de werknemer in zijn fundamentele recht op vrije arbeidskeuze. Vandaar dat het beding aan bijzondere wettelijke vereisten is onderworpen.

Hoe omvangrijk mag een concurrentiebeding zijn?

De wet bepaalt niet hoe lang een concurrentiebeding mag gelden en ook niet hoe groot de reikwijdte van zo’n beding (functioneel en geografisch) mag zijn. In de meeste gevallen wordt een termijn van een jaar als redelijk gezien. Er zijn echter ook de nodige uitspraken bekend waarin kantonrechters een concurrentiebeding met een langere duur aanvaardden. Het is in alle gevallen zinvol te kijken wat nu precies het te beschermen belang van de werkgever is en in welke mate dat dan ook daadwerkelijk wordt gediend door (inhoud en strekking van) het concurrentiebeding en daarbij te overwegen of dat belang opweegt tegen het belang van de werknemer om zo min mogelijk te worden belemmerd in diens vrije arbeidskeuze. Er is om die reden geen standaard concurrentiebeding te schrijven. Wij helpen u graag met een maatwerk oplossing. Neem hiervoor contact met ons op.

 

MINNELIJKE REGELING VOORKEUR BOVEN PROCEDURE

JURIDISCH ADVIES

SAMEN MET U ZORGEN WE VOOR OPLOSSING

Laat ons u helpen!

Hulp nodig, voel u vrij om contact op te nemen. We nemen binnen 24 uur contact op. Heeft u haast bel ons dan nu.

Bel : 085- 0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

 

Bent u op zoek naar een arbeidsrechtspecialist ?

Laat ons u helpen! Bel Nu : 085-0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl
·  Ma – Vrij 09:00-17:00 uur.

Onze arbeidsrechtspecialisten