Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning

De Tweede Kamer wil dat via de wet wordt geregeld dat ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij de erkenning van hun kind gezamenlijk het gezag krijgen. Dit betekent dat wanneer de ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het kind erkent, hij of zij automatisch ook het ouderlijk gezag krijgt. Het wetsvoorstel dat dit regelt is door de Tweede Kamer aangenomen, maar zal nog moeten worden aangenomen door de Eerste Kamer voordat deze wet daadwerkelijk van kracht kan worden.

Huidige situatie
Op dit moment krijgt de ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, niet automatisch het gezag. Deze ouder moet na de geboorte van het kind nog een apart verzoek indienen om het ouderlijk gezag te krijgen. Dit in tegenstelling tot de gehuwde en geregistreerde partners die volgens de wet wel automatisch gezamenlijk het gezag krijgen over hun kinderen.

Verschil tussen erkenning en gezag
Door een erkenning van het kind ontstaat er onder andere tussen het kind en de ouder een juridische band (de familierechtelijke betrekking) en worden het kind en de ouder elkaars wettelijk erfgenamen.

Bij ouderlijk gezag wordt de juridisch ouder verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. Deze ouder kan dan meebeslissen over de opvoeding van het kind en optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

Wanneer een ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder niet is belast met het ouderlijk gezag kan dit voor vervelende situaties zorgen wanneer ouders uit elkaar gaan of wanneer de moeder komt te overlijden.

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning
Volgens de nieuwe wet oefenen de moeder en de erkenner (de ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder) vanaf de geboorte het gezamenlijk gezag uit over het kind wanneer hij of zij het kind vóór de geboorte heeft erkend. Wanneer de erkenning pas na de geboorte plaatsvindt, dan oefenen de moeder en de erkenner vanaf de erkenning het gezamenlijk gezag over het kind uit.

Op deze hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen, waaronder de situatie dat erkenning met vervangende toestemming van de rechtbank tot stand is gekomen. Dat wil zeggen dat er niet van rechtswege gezamenlijk gezag is en dat de moeder met het eenhoofdig gezag wordt belast.

Alleen voor nieuwe gevallen
Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal het automatisch krijgen van gezamenlijk gezag na erkenning alleen van toepassing zijn als de erkenning is gedaan na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet.

Lees meer op verder online: De Tweede Kamer wil dat via de wet wordt geregeld dat ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij de erkenning van hun kind gezamenlijk het gezag krijgen (verder-online.nl)

Related Posts

Generated by Feedzy