Arbeidsovereenkomst

De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst

(schriftelijke) arbeidsovereenkomst

wij stellen overeenkomsten op en/of beoordelen overeenkomsten

De arbeidsovereenkomst is er in veel varianten, die allemaal beheerst worden door de wettelijke regelgeving van artikel 7:610 BW en volgende, welke wettelijke regelgeving bescherming van de werknemer (als zwakkere, afhankelijkere partij bij de overeenkomst) beoogt.

De hoofdkenmerken van de arbeidsovereenkomst komen in elk type overeenkomst terug: de werknemer verbindt zich om persoonlijk arbeid te verrichten, tegen loon, in dienst van de andere partij, te weten de werkgever (die dus gezag heeft over de werknemer).

De arbeidsovereenkomst wordt onderscheiden van de aannemingsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Deze laatste overeenkomst wordt veel gebruikt door ZZP’ers.

Behalve het vaste contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) biedt de wet mogelijkheden om de volgende typen contracten te sluiten:

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  Deze loopt van rechtswege af op het moment dat de overeengekomen periode verstrijkt. De bepaalde tijd kan kalendermatig zijn bepaald, of worden bepaald door bijvoorbeeld herstel van de zieke collega die wordt vervangen of voltooiing van een project. Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een aantal bijzondere regels met betrekking tot de proeftijd, de aanzegverplichting, het tussentijds opzeggen, de mogelijkheden om een concurrentiebeding op te nemen en de ketenregeling. 
 • Oproepcontracten
  Dit zijn contracten waarbij partijen afspreken dat de werkgever de werknemer kan of moet oproepen als er werk voorhanden is. Het oproepcontract valt in 2 typen uiteen, te weten de arbeidsovereenkomst met een uitgestelde prestatieplicht en de voorovereenkomst. De voorovereenkomst kent een ruimere mate van vrijheid bij het aanbieden en accepteren van werk dan de eerste. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht schept een verplichting voor de werknemer om op een oproep te reageren. Hierdoor is dit type oproepcontract ook voor de werkgever minder vrijblijvend.  Voor meer informatie over dit onderwerp neem gerust contact met ons op.
 • Uitzendovereenkomst
  De zogeheten flexibele schil van de werkgever kan ook bestaan uit werknemers die werken op basis van een uitzendovereenkoms. Dit betreft de arbeidsovereenkomst tussen uitlener (werkgever) en uitzendkracht waarbij de werkgever (het uitzendbureau) de werknemer ter beschikking stelt aan een derde, te weten de inlener.  
 • Payrollovereenkomst
  Naast de uitzendovereenkomst maken veel werkgevers voor hun flexibele schil gebruik van payrollbedrijven. Oorspronkelijk werd de term payroll gebruikt om aan te duiden dat de salarisadministratie van een werkgever was uitbesteed. Het payroll begrip duidt inmiddels op de overeenkomst waarbij de werknemer in dienst treedt van het payrollbedrijf om vervolgens, in beginsel langdurig, ter beschikking te worden gesteld aan een derde en onder diens leiding en toezicht werkzaam te zijn.
 • Vast contract
  De meest voorkomende arbeidsovereenkomst is nog steeds het vaste contract. Wilt u een vast contract aanbieden aan uw werknemer, dan is het van groot belang dat u zich van te voren goed realiseert welke afspraken in zo’n contract thuishoren.

Heeft u over een van deze (arbeids)overeenkomsten vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Minnelijke regeling voorkeur boven procedure

Juridisch advies

Samen met u zorgen we voor oplossing

Laat ons u helpen!

Hulp nodig, voel u vrij om contact op te nemen. We nemen binnen 24 uur contact op. Heeft u haast bel ons dan nu.

Bel : 085- 0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

 

Are you looking for someone to help?

Laat ons u helpen. Neem contact op: 085-0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl
·  Ma – Vrij 09:00-17:00 uur

Onze advocaten en juristen