Jeugdrecht

Stelt de positie van het kind centraal door jeugdbeschermingsmaatregelen
Wat we doen

Jeugdrecht

Benoemen bijzonder curator

Namens een van de ouders kunnen wij een verzoek indienen voor de benoeming van een bijzonder curator

Geschillen Jeugdzorg

Heeft u een conflict met jeugdzorg? Misschien kunnen wij u helpen.

Gezag & voogdij

Vragen over het aanvragen of wijzigen van  gezag en voogdij of andere gezagskwesties stel ze aan ons

Machtiging uithuisplaatsing

Wordt u kind uit huis geplaatst neem contact op 

Omgang

Wil u een omgangsregeling vaststellen of aanpassen of wordt die niet nageleefd neem contact op

Ondertoezichtstelling

Wordt u kind ondertoezichtgesteld of moet deze wordt verlengd neem contact op

Schriftelijke aanwijzing

Schriftelijke aanwijzing gekregen van de gezingsvoogd wat nu?

Wijziging Gezinsvoogdij

Niet tevreden over de gezinsvoogdijinstelling neem dan contact op 

Overige geschillen

Heeft u een geschil met jeugdzorg en staat het onderwerp er niet bij, neem dan gerust contact op

Bent u op zoek naar een jeugdrechtadvocaat?

Laat ons u helpen. Neem contact op : 085-0161860

info@meestersvanhetzuiden.nl
·  Mon – Fri 09:00-17:00

Onze jeugdrechtspecialisten